Assimilating Immigrants Why America Can and France Can not?


Alptekin M. Y.

Other, pp.125-154, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.125-154
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Meksikalıların ve diğer Latin Amerikalıların Birleşik Devletlere kitlesel göçü, Amerika’nın bunları asimile edip edemeyeceği üzerine bir tartışma başlattı. Paralel bir tartışma Avrupa’da, özellikle Fransa’da Kuzey Afrika ve başka yerlerden benzer bir şekilde giriş yapan Müslümanların bu kıta ve ülke tarafından asimile edilip edilemeyeceği üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışma, söz konusu iki akımı ve tartışmayı inceleyebilmek için Birleşik Devletlere gerçekleşen kitlesel göç tarihini kullanacaktır. Karşılaştırma bugün Meksikalı göçünün geçmişte Birleşik Devletlere gerçekleşen kitlesel İrlandalı, Yahudi, İtalyan göçlerinden biraz farklı olduğu ve asimilasyonun geçmişteki kadar başarılı olması gerektiği kanaati ile sonuçlanmıştır. Amerika çok farklı kesimlerden bireyleri başarılı bir şekilde asimile edebilmesine karşın, Fransa geçmişte kitlesel bir göç almamıştı ve bugünkü göçün istikameti muhtemelen yükselen problemle öncülük etmektedir. Çalışma, Birleşik Devletlere kendi haline bırakması, Fransa’ya da problemlerle başa çıkmakta yardımcı olabilecek bir kısım politika değişiklikleri tavsiye etmektedir. Hispanik göçmenler, Birleşik Devletleri iki insan, iki dil ve iki kültüre bölmekle tehdit etmektedirler. Geçmişteki göçmen gruplarından farklı olarak, Meksikalılar ve diğer Latin göçmenler Amerika kültürünün genel akımı içerisinde asimile olmamakta, bunun yerine –Los Angeles’tan Miami’ye- kendi siyasi ve dil yerleşimlerini oluşturmakta ve Amerikan rüyasını inşa eden Anglo-Protestan değerleri reddetmektedirler.