Determination of the Compliance with Green Hospital Standards of the Public Hospitals in Trabzon


Turan Kurtaran A. , Yeşildağ A. Y.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.3, pp.777-797, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17153/oguiibf.947208
  • Title of Journal : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.777-797

Abstract

It’s of great importance for sustainability to observe environmental elements in areas such as energy and water consumption, disposal of waste, and management of hazardous substances in health institutions. In the study, the compliance of seven hospitals in Trabzon with green hospital standards was evaluated. The level of compliance with standards was calculated by the percentage of yes answers to 40 questions on the evaluation form. It was determined that the compliance level of hospitals in Trabzon to standards was 70.9%. When the conformity to the criteria was examined in terms of dimensions, the most complied dimension was environmental management (90.7%) and the least complied size was material management (38.1%). It’s thought that the improvements that can be provided in the relevant dimensions will contribute to a sustainable environment.

Sağlık kurumlarında enerji ve su tüketimi, tıbbi atıkların imhası ve tehlikeli maddelerin yönetimi gibi alanlarda çevreci unsurların gözetilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmada, Trabzon’daki yedi hastanenin yeşil hastane standartlarına uygunlukları değerlendirilmiştir. Yeşil hastane standartlarına uygunluk düzeyi, değerlendirme formundaki 40 soruya verilen evet yanıtlarının yüzdesiyle hesaplanmıştır. Trabzon ilindeki hastanelerin yeşil hastane standartlarına genel uygunluk düzeyinin %70,9 olduğu saptanmıştır. Kriterlere uygunluk boyutlar itibariyle incelendiğinde en fazla uyum sağlanan boyutun çevre yönetimi (%90,7), en az uyum sağlanan boyutun ise malzeme yönetimi (%38,1) olduğu saptanmıştır. İlgili boyutlarda sağlanabilecek iyileştirmelerin daha sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.