Kullanıcı Açısından Isıl Konfor Değerlendirmesi ve Yalıtım Bilinci


Aydın Ö., Beyhan F.

KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, no.10, pp.1-8, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)