BİST 30 Şirketlerin Bağış Miktarının Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi


BAYRAKCIOĞLU S., ŞENOL O.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.353-368, 2021 (Peer-Reviewed Journal)