THE LEGAL STATUS OF THE CASPIAN SEA: AN IRANIAN PERSPECTIVE


Kınık H., Erkan S.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.16, no.2, pp.443-459, 2020 (Peer-Reviewed Journal)