The Effect of Antibiotic Use Within the First Year of Life On 3-Year Childhood Obesity


Ardıç C., Usta O., Omar E., Yıldız C.

ANKARA MEDİCAL JOURNAL, vol.19, no.3, pp.505-511, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17098/amj.624537
  • Journal Name: ANKARA MEDİCAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.505-511
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Objectives: The aim of the present study was to research the effect of antibiotic use within first year of life on 3-year obesity or overweight condition in consideration of maternal obesity, birth weight, gender, the weight gained during pregnancy. Materials and Methods: This retrospective cohort study was conducted on 182 healthy children who were born in Rize (Turkey) province and followed regularly until 3 years of age. The antibiotics used by the children within first 12 months of their life were determined through electronic health cards and the association between antibiotic use and 3-year obesity or overweight status was detected. Results: We used logistic regression to adjust for potential confounders. In the crude analysis, risk of being overweighed and obesity was evaluated in the children who were exposed to antibiotic use within first 12 months of life in comparison within those who have not used. (odds ratio: 1.40; 95% CI: [ 1.23– 1.57]). After multivariate adjustment, the increased risk remained (adjusted odds ratio: 1.22; 95% CI: [1.04-1.40]). Conclusion: The results obtained indicated that risk of obesity is significantly higher in the 3- year old children who were exposed to antibiotics within first 12 months of life. Further studies may focus on prevention of obesity in the children due to antibiotic use. Keywords: Antibiotic, childhood obesity, overweight 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, maternal obezite, doğum ağırlığı, cinsiyet, gebelikte kazanılan kilo dikkate alındığında, yaşamın ilk yılında antibiyotik kullanımının 3 yıllık obezite veya fazla kilo durumu üzerindeki etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metot: Bu retrospektif kohort çalışması, Rize (Türkiye) ilinde doğan ve 3 yaşına kadar düzenli olarak takip edilen 182 sağlıklı çocuğa uygulandı. Çocukların yaşamlarının ilk 12 ayı içerisinde kullandıkları antibiyotikler elektronik sağlık kartları ile belirlendi ve antibiyotik kullanımı ile 3 yıllık obezite veya fazla kilo durumu arasındaki ilişki tespit edildi. Bulgular: Potansiyel karışıklıkları ayarlamak için lojistik regresyon analizi kullanıldı. Ham analizde, yaşamdan sonraki ilk 12 ay içerisinde antibiyotik kullanımına maruz kalan çocuklarda kullanılmamış olanlara kıyasla aşırı kilo alma ve şişmanlık riski değerlendirildi. (oran oranı ((OR)): 1.40;% 95 CI: [1.23- 1.57]). Çok değişkenli ayarlama sonrasında, artan risk kaldı (düzeltilmiş oran oranı ((AOR)): 1.22;% 95 CI: [1.04-1.40]). Sonuç: Elde edilen sonuçlar, obezite riskinin, yaşamın ilk 12 ayında antibiyotik uygulanan 3 yaşındaki çocuklarda anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Gelecekteki çalışmalar, antibiyotik kullanımı nedeniyle çocuklarda obezitenin önlenmesine odaklanabilir. Anahtar kelimeler: Antibiyotik, çocukluk çağı obezitesi, fazla kiloluluk