KURUMSAL YÖNETİMİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİSTKURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


KURTARAN A. , AKTAŞ Z.

22. Finans Sempozyumu, 10 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text