Sosyal Medya ve Kültürel Değerler


ÖZKAN Ö. H.

Uluslar arası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Human is a social being. Except for the main requirements that are necessary to be able to survive like food, water, clothing, sleeping, and shelter, all the behaviours of human are directly related to being a social being and base on a connection with other humans. Human cannot exist independently from his family, education group, working life, and his neighborhood relations. In this sense, communication is the most important element of this existence.

 

Nowadays, the communication is a phenomenon that can be seen all over the world, especially by means of the Internet. The development of communication media has made the people who previously are only watchers more active and more interactive. This mutual communication has firstly created the outcome like a successive interaction process in societies of all countries, and then, a reorganization and redefinition of incidents and situations in all areas, especially in social, cultural and political areas. As in all the areas, the social media has also led to the reconstruction of cultural values and redefinition of some fundamental concepts. What is meant with “cultural values” is primarily the language, secondarily moral and material values constructed by humans through the language. In this work, it will be assessed, based on the use of Turkish language, how the cultural values interact the newly shaping language in social media, in other saying, the effects of social media on the cultural values regarding to redefinition.

İnsan sosyal bir varlıktır. Yeme, içme, barınma, giyinme, uyuma gibi yaşamını sürdürmeye  yönelik temel fiziki gereksinimleri dışında kalan tüm davranışları sosyal varlık olması ile ilgilidir ve diğer insanlar ile bağlantılıdır. İnsan içine doğduğu aileden, eğitim çevrelerinden, iş yaşamından, komşuluk ile ilgili ilişkilerden, içinde yaşadığı ülkenin uluslararası ilişkilerinden kopuk, bağımsız bir varoluş sürdüremez. Bu bağlamda haberleşme, iletişim bu varoluş biçiminin en temel unsurudur.

İletişim olgusu, bugün internet kullanımı ile dünya gezegeninin tamamını kapsar hale gelmiştir. İletişim mecralarının bu gelişimi, önceleri sadece izleyici olan kitleyi, aktif hale getirmiş, tek taraflı iletişim interaktif  bir hale gelmiştir. Bu karşılıklı iletişim hali ise tüm ülke toplumlarında zincirleme bir etkileşim süreci ile başta sosyal, kültürel, siyasi olmak üzere her alanda bir yeniden yapılanması, olayların, durumların yeniden tanımlanması sonucunu  meydana getirmiştir. Sosyal medya her alanda olduğu gibi kültürel değerler alanında da bir yeniden yapılanma, belli başlı kavramları yeniden tanımlama sürecini başlatmıştır. “Kültürel değerler” denildiği zaman ise başta dil olmak üzere dil üzerinden inşa edilen maddi manevi her türlü insan üretimi akla gelmektedir. Bu çalışmada sosyal medyada dilin, Türkçe’nin kullanımından yola çıkarak bu yeni iletişim mecrasında oluşan yeni dil ile şekillenen kültürel değerler; başka bir deyişle  sosyal medyanın kültürel değerler üzerindeki yeniden tanımlayıcı etkileri değerlendirilecektir.