The evaluation of the efficiency of different waxes on some physical and surface properties of fiberboard


Ustaömer D., Topaloğlu E., Ersoy Kalyoncu E.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.9, pp.148-154, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As known, the low resistance of wood-based panel products, especially when exposed to water and moisture in places of use, is one of the disadvantageous properties of these products that need to be improved. For this reason, various water repellents are used during the production of panels in order to increase their resistance to water and moisture. In this study, two different types of wax were selected as alternatives to paraffin, which is one of the water repellents commonly used in fiberboard production, and their effectiveness was evaluated. Thickness swelling (TS), water absorption (WA) values for 2 and 24 hours, surface roughness parameters and surface hardness values of the fiberboard samples were determined. As a result of the measurements, it was determined that there was a significant improvement in the TS and WA values of other groups compared to the control group. In particular, it was observed that the groups in which only paraffin, mixtures of paraffin-beeswax and paraffin-soy wax were added to resin gave the lowest WA and TS values. The surface roughness parameters of the samples were changed depending on the wax type and application method. The highest surface hardness value was obtained from the group where a mixture of beeswax and paraffin was applied to the surface. According to these results, it is thought that these waxes of plant and animal origin can also provide water repellent properties, and their effectiveness can be increased, especially in applications of suitable methods and different combinations.

Bilindiği üzere odun esaslı levha ürünlerinin özellikle kullanım yerlerinde suya ve rutubete maruz kaldıklarında dayanımlarının az olması bu ürünlerin dezavantajlı olarak kabul edilen ve iyileştirilmesi gereken özelliklerinden biridir. Bu nedenle odun esaslı levhaların suya, rutubete karşı dayanımlarını artırabilmek adına üretimleri esnasında su itici maddeler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, levha üretiminde yaygın olarak kullanılan su itici maddelerden biri olan parafine alternatif olarak iki farklı vaks-mum türü seçilmiş ve etkinlikleri değerlendirilmiştir. Levha örneklerinin 2-24 saat süre için kalınlığına şişme (KŞ) ve su alma (SA) değerleri, yüzey pürüzlülük parametreleri ile yüzey sertlik değerleri belirlenmiştir. Ölçümler sonucunda, kontrol grubuna kıyasla diğer grupların KŞ ve SA oranlarında belirgin derecede iyileşme olduğu belirlenmiştir. Özellikle sadece parafin, parafin-balmumu ve parafin-soya vaksı karışımlarının tutkala ilave edildiği grupların oldukça düşük SA ve KŞ değerleri verdiği görülmüştür. Yüzey pürüzlülük parametreleri ise vaks türüne, uygulama yöntemine bağlı olarak değişim göstermiştir. En yüksek yüzey sertlik değeri balmumu ve parafinin karışım halinde yüzeye uygulandığı grupta elde edilmiştir. Buna göre, kullanılan bitkisel ve hayvansal vaks türlerinin de su itici etki gösterebilecekleri, özellikle uygun yöntem ve farklı kombinasyonlarla uygulanmaları durumunda etkinliklerinin artırılabileceği düşünülmektedir.