Karadeniz'de Bir Siber Güç Olarak Rusya Hegemonyası: 2015-2016 Siber Savaş Verileri


Creative Commons License

Güntay V.

V. Blue Black Sea International Congress: The Black Sea Political Economy and Regional Security, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2016, pp.110-120

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-120
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

With the dimension of internationalized cyber threats, phlosophical and ideological perception is evaluated with international security problems. At this juncture, data of cyber security and researches are revealed a conceptional base about the development of cyber terrorism. The determination of many studies with the frame of cyber deterrence is evaluated with the comparison Cold War theories and deterrence concept. There is one way of cyber attacks and it is hard to defend, besides there is not certain data about determining the facts. At the dimension of cyber security in Black Sea, for many experts; Russia is more dangerous than China at cyber war capacity. In a developing and changing world, Russia’s hegemonic cyber area in a region has changed a threat dimension and now Russia has a deterrence ability. Some of the data and cyber war area support that idea. Particularly Turkey, region states have some weakness and that fact has some discussions in this research subject. In this study, Russia’s capacity in Black Sea and its managing facilities at cyber area has been discussed with 2015- 2016 data and risks for the region states have been revealed in the meaning of critical infrastructures.

Siber tehditlerin uluslararasılaştığı boyutta felsefi ve ideolojik yaklaşım uluslararası güvenlik sorunlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Bu noktada siber güvenliğe ilişkin veriler ve çalışmalar siber terörizmin gelişimine ilişkin kavramsal bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Siber caydrıcılık dediğimiz kavram üzerinden birçok çalışmaya dair tespitler, caydırıclık kavramının Soğuk Savaş teorileriyle kıyaslanması üzerinden ele alınmaktadır ve tartışılmaktadır. Siber saldırıların bir yönü vardır fakat savunması zordur ve tespitine ilişkin kesin veriler kimi zaman olmayabilmektedir. Siber güvenliğin Karadeniz boyutunda; birçok farklı uzmana göre Rusya siber savaş kapasitesi açısından, Çin’den daha tehlikeli görülmektedir. Gelişen ve değişen dünyada, Rusya’nın bölgesel olarak hegemonyasını hissettirdiği siber alan bir tehdit boyutuna dönüşmüştür ve caydırıcılık kabiliyeti kazanmıştır. Son yıllarda karşımıza çıkan veriler ve siber savaş ortamı bunu destekler niteliktedir. Saldırı boyutunda ciddi adımlar atan Rusya’ya karşı başta Türkiye olmak üzere bölge devletlerinin zafiyetleri olduğu da tartışılan hususlar arasındadır. Çalışma kapsamında Rusya’nın Karadeniz bölgesinde siber alanı nasıl yönettiği, adımlar attığına ilişkin tespitler 2015-2016 verileriyle tartışılacak ve bölge ülkelerine ilişkin riskler hem veriler, hem de kritik altyapılar anlamında ortaya konulacaktır.