Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi


Creative Commons License

Hayaloğlu P., BAL H. Ç.

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.35-44, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.35-44
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The Relationship between Health Expenditures and Economic Growth in Upper Middle- Income Countries

Health, while the source of welfare for individuals is also an important determinant of economic growth. Health which plays an important role in the formation of human capital, contributes to economic growth by increasing the productivity of the individual. In this  study,  the relationship between health expenditures and economic growth has been investigated for 54 uppermiddle income countries, in the period covering the years 2000-2013. Accordingly, the impact of total health expenditure, public and private sector health expenditure on the economic growth was tested using panel data analysis method. According to the findings; the increase in total health expenditures, public and private sector health expenditures are affected economic growth positively in the upper middle-income countries.

Keywords : Economic Growth, Human Capital, Health Expenditures

JEL Code : J24 ; I15 ; O43

Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Sağlık, bireyler için refahın kaynağı iken ekonomik büyümenin de önemli bir elirleyicisidir. Beşeri sermayenin oluşumunda önemli rol oynayan sağlık, bireyin verimliliğini arttırarak ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi 2000-2013 yıllarını kapsayan dönemde 54 üst orta gelirli ülke için araştırılmıştır. Bu doğrultuda toplam sağlık harcamalarının yanında kamu ve özel sektör sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analiz yöntemi  kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; gerek toplam sağlık harcamalarındaki gerekse kamu ve özel sektör sağlık harcamalarındaki artış, üst orta gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye, Sağlık Harcamaları

JELl Kodu: J24; I15; O43