MEZHEPLERE GÖRE ÜÇ TALAKIN BİR ANDA VERİLMESİ MESELESİ


NİYAZOV A.

BAKI DÖVLET UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT FAKULTESİ ELMİ MECMUESİ, no.7, pp.173-187, 2007 (Peer-Reviewed Journal)