Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması


BAŞKENT E. Z., KÖSE S., TERZİOĞLU S., BAŞKAYA Ş., ALTUN L., YOLASIĞMAZ H., ...More

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Protected Natural Areas Symposium, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes