A Poet on the Oregon Trail; William Stafford


Creative Commons License

Çakmakoğlu Ö.

American Studies Association of Turkey (ASAT) 40th International American Studies Conference-Movement and Mobility in America, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

A Poet on the Oregon Trail: William Stafford

The universe is full of quest stories of those who want to leave a mark on their existence in life. Oregon travelers continued their quest leaving a piece of their identity, hope, and culture on a rock they came across on their journey to find the place they belong to. In some stories, homecoming refers to the end of the quest, while for Oregon travelers, the quest begins with soaring away from house to explore home. In the 1830s, thousands of people embarked on a long and considerably dangerous journey from Missouri to build new habitats in the Pacific Northwest where they could hold on to an organic connection. This strenuous road that lasted for months contributed to the process of rediscovering who they were, where they came from namely their purpose of existence as well as finding a shelter. In fact, the outcomes of this quest have led to the transfer of different human experiences to this day such as many social, cultural, religious, and economic. Oregon narratives, which are found in travel writings, novels, newspapers and especially diaries, have also shown itself in poetry. It can be said that the language of poetry, which uses few words or sometimes silence, is a conveyor of experiences on the path to a quest and existence this time. The Oregon poetry is dominated by verses in which nature clearly stars. William Stafford, one of the poets who reflects the Oregon Trail experiences to his works, has considered nature as a space in his poems and observed how the reciprocal touch between human and nature creates communication. In his lines, man tends to be a part of nature rather than ravishing it. Nature's contribution in the quest of man’s search for meaning is as important as the benefits of discovery obtained as a result of this quest. In this study, Stafford's poetry has been chosen as a medium of narrative, and the function of what has been experienced on the Oregon Trail in the search for meaning between nature-human communication will be emphasized.

Keywords: Nature, Poetry, Quest, Space, Stafford.

Oregon Yolunda Bir Şair: William Stafford

Evren, yaşamdaki varlığından bir iz bırakmak isteyenlerin arayış hikayeleriyle doludur. Oregon yolcuları da o insanlar gibi asıl ait oldukları mekanı bulabilmek için çıktıkları yolculukta rastladıkları bir kayaya kimliklerinin, umutlarının ve kültürlerinin birer parçasını bırakarak seyahatlerine devam etmişlerdir. Bazı hikayelerde eve dönüş, yolculuğun bitişi manasına gelirken, Oregon yolcuları için yolculuğun başlamasını ifade eder; esas evi keşfetmek için evden ayılmak. 1830’larda Missouri’den Kuzeybatı Pasifik’te organik bir bağ ile tutunabilecekleri yeni yaşam alanları inşa etmek amacıyla binlerce insan uzun ve oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkmıştır. Aylar süren bu meşakkatli yol, bir barınak bulmanın yanı sıra kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini yani varoluş amaçlarını yeniden keşfetme sürecine katkıda bulunmuştur. Öyle ki bu arayışın çıktıları, yolda yaşanan sosyal, kültürel, dini, ekonomik gibi insani tecrübelerin günümüze aktarılmasına vesile olmuştur. Seyahat yazıları, romanlar, gazeteler ve özellikle günlüklerde rastlanan Oregon anlatıları şiirde de kendisini göstermiştir. Az söz ya da bazen sessizliği kullanan şiir dilinin, bu kez bir arayış ve varoluş yolundaki tecrübelerin aktarıcısı olduğu söylenebilir. Oregon şiirine doğanın açık ve net bir şekilde başrolde olduğu mısralar hakimdir. Oregon Yolu yaşanmışlıklarını eserlerine yansıtan şairlerden biri olan William Stafford, şiirlerinde doğayı bir mekan olarak ele almış ve insanla aralarındaki karşılıklı dokunuşun nasıl bir iletişim meydana getirdiğini gözlemlemiştir. Onun satırlarında, insanın doğaya sahip olmak yerine onun bir parçası olma eğiliminde bulunduğu söz konusudur. İnsanın anlam arayışı için çıktığı yolculuğunda doğanın katkısı en az bu arayış sonucunda elde edilen keşfin getirileri kadar önem taşır. Bu çalışmada, Stafford’un şiiri bir anlatı kanalı olarak seçilmiş olup Oregon Yolu’nda yaşanılanların, doğa-insan arası iletişimin anlam arayışındaki işlevi üzerinde durulacaktır.


Anahtar Sözcükler: Arayış, Doğa, Mekan, Stafford, Şiir.