Analysis of Deck Deficiency of Ships Detained under the Black Sea Memorandum


Creative Commons License

KARATAŞ H., BORAN M.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.891-901, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.31466/kfbd.1446946
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.891-901
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The most common mode of international transport is by sea, which carries some inherent risks. In the global economy, 90% of goods are transported by sea. Port State Control ensures safety at sea, prevents ship pollution, enforces stricter rules for living and working conditions on board, and prevents the transport of substandard ships that don't comply with international maritime regulations. This study has established a correlation between the deck department deficiencies of detained vessels resulting from port state control inspections under the purview of the Black Sea Memorandum and the ship flags, ages, gross tonnages, types, classification societies, and inspecting countries. Within the scope of the research, the findings of the vessels detained between 2016 and 2018 were taken from the Black Sea Memorandum website. IBM SPSS Statistics 23 software has been used to evaluate the data. The research has discovered statistically significant relationships between detention reasons for ships due to deck deficiencies and various factors, such as ship type, age, flag, gross tonnage, classification society, and detaining country. The research results will guide seafarers, port and flag state control officers, and ship-owners in preventing maritime accidents and ship detentions.
Deniz taşımacılığı uluslararası nakliyatta en yaygın kullanılan kendine ait bazı riskleri olan bir taşımacılık türüdür. Dünya ticaretinde taşınan malların yaklaşık %90’nı deniz yolu ile taşınmaktadır. Denizde can ve mal emniyeti, gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, gemide yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin daha katı kuralların uygulanması ve uluslararası denizcilik düzenlemelerine uymayan standart altı gemiler ile taşımacılığın önüne geçilmesi için oluşturulmuş denetleme mekanizmalarından biri de Liman Devleti Kontrolüdür. Bu çalışma ile Karadeniz Memorandumu kapsamında yapılan liman devleti denetimleri sonucu tutulan gemilerin, güverte eksikliklerinden kaynaklı tutulma nedenleri ile gemi bayrağı, gemi yaşı, grostonu, gemi tipi, klas kuruluşu ve denetim yapılan ülke arasındaki ilişki belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 2016-2018 yılları arasında tutuklanan gemilere ait tutulma bilgileri Karadeniz Memorandumu web sayfasından alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için IBM SPSS istatistik 23 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tutuklanan gemilerin, güverte eksikliklerinden kaynaklı tutulma nedenleri ile gemi bayrağı, gemi yaşı, grostonu, gemi tipi, klas kuruluşu ve denetim yapılan ülke arasında ilişkinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının, gemi insanları, liman ve bayrak devleti denetçileri ve gemi donatanları için deniz kazalarının ve gemilerin tutulmasının önlenmesi açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.