Paleozoik Yaşlı Gümüşhane Granitoidi İçindeki Kalk-Alkalen Lamprofirlerin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri.


AYDİN F., ŞEN C., SADIKLAR M. B.

Ç. Ü. Jeoloji Mühendisliği 20. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 30 April - 03 May 1997, pp.193-194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193-194
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes