Türkiye’de Günümüz İç Mimarlık Eğitiminin Sayısal Verilerle Analizi


ERBAY M., ULUSOY S.

Sanat-Tasarım Dergisi, no.12, pp.1-9, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35333/sanat.x
  • Journal Name: Sanat-Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

With the Republic period in our country, the development and education of universities changed direction with a series of reforms carried out under the leadership of Atatürk to catch up with the era. Since education has a dynamic rather than a static structure, it is inevitable to specialize in different subjects within each profession. For this reason, many new professions and their schools have been opened in line with the needs and requirements of the social structure. The educational process, which is extremely important for all disciplines, should be systematic and up-todate. Pieces of training with unique content and qualifications are required for each discipline, and similarly, the training of people who are trained to serve in the same field should be based on similar foundations and abilities. Necessarily, different disciplines may be coincidental with each other in some fields and may have similar responsibilities. One of these professions is interior architecture. This study aims to partially compare the current situation and development of Interior Architecture education in our country with the previous years, and to reveal mainly based on the data for 2020.

Ülkemizde Cumhuriyet dönemi ile birlikte, üniversitelerin gelişimi ve eğitimi, Atatürk’ün önderliğinde çağı yakalamak adına bir dizi reformla yön değiştirmiştir. Eğitim durağan değil dinamik bir yapıya sahip olduğundan her meslek alanı içinde farklı konularda uzmanlaşma kaçınılmazdır. Bu nedenle toplumsal yapının ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda birçok yeni meslek alanı ve bunların eğitimini veren okullar da açılmıştır. Tüm disiplinler için son derece önem arz eden eğitim süreci, sistemli ve güncel olmalıdır. Her disiplin, kendine özgü içerik ve niteliklerde eğitimler gerektirmektedir ve benzer şekilde aynı alanda hizmet vermek üzere yetiştirilen insanların aldıkları eğitimler benzer temeller ve yetenekler üzerine kurulmalıdır. Mutlaka farklı disiplinler bazı alanlarda birbirleriyle çakışabilmekte ve benzer sorumluluklar barındırabilmektedir. Bu meslek alanlarından bir tanesi de iç mimarlıktır. Bu çalışma İç Mimarlık eğitiminin ülkemizdeki mevcut durumunu ve gelişimini kısmen geçmiş yıllarla karşılaştırmayı, ağırlıklı olarak da 2020 yılına ilişkin verilerine dayanarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.