ETHANOL LEVELS OF THE NON-ALCOHOLIC BEVERAGES SOLD IN MARKETS IN TÜRKİYE


Alkan Türkuçar S., Dolu Ö. F. , Alevci A., ARSLAN BURNAZ N., AKTAŞ KARAÇELİK A., DOĞAN H., ...More

GÜmüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.121-128, 2017 (Peer-Reviewed Journal)