ETHANOL LEVELS OF THE NON-ALCOHOLIC BEVERAGES SOLD IN MARKETS IN TÜRKİYE


Alkan Türkuçar S., Dolu Ö. F., Alevci A., ARSLAN BURNAZ N., AKTAŞ KARAÇELİK A., DOĞAN H., ...More

GÜmüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.121-128, 2017 (Peer-Reviewed Journal)