Sakarya Zonunun Güney Kesiminde Yüzeylemen Alkalen Volkanitlerin Jeokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması


ŞEN C., AYDINÇAKIR E., YAĞCIOĞLU U. C., BAK T.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)