Kavramsal Olarak Kent Nedir? ve Türkiye'de Kent Neresidir?


Topal A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.276-294, 2004 (Peer-Reviewed Journal)