DOĞU ANADOLU’NUN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Sayıl N. L., Osmanşahin İ.

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003, vol.12, no.10, pp.1-10, 2003 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 10
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Bu çalışmada, Doğu Anadolu’nun 36°-42°K ve 35°-45°D koordinatları arasında kalan kesimi için depremselliğin irdelenmesi amacıyla magnitüd-frekans ilişkisi, sismik risk ve tekrarlanma peryodu hesaplamaları yapılmıştır. Çözümlemelerde tarihsel ve aletsel dönem deprem verilerinden yararlanılmıştır. Tarihsel döneme ait veriler bazı kataloglardan yararlanarak derlenmiştir. Aletsel dönem verileri ise 1900-2002 yılları arasında kaydedilen depremleri içermektedir ve uluslararası veri merkezlerinden ve Bayındırlık Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Enstitüsü arşivlerinden sağlanmıştır. Böylece, 1881-2002 yılları arasındaki peryod için tarihsel ve aletsel dönem deprem verilerinden oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Depremlerin büyüklükleri yüzey dalgası magnitüdü (MS) cinsinden alınmıştır. İnceleme alanında, aktif fay kesimleri dikkate alınarak yedi adet karakteristik alt bölge seçilmiş ve her bir alt bölge için magnitüd-frekans ilişkisi, sismik risk ve tekrarlanma peryodu hesaplanmıştır. Magnitüd-frekans ilişkisi hesaplamaları MS³4.0, sismik risk hesaplamaları ise 5.0£MS£7.0 sınırlamalarına göre yapılmıştır. Magnitüd-frekans ilişkisi hesaplamalarının sonuçlarına göre a değerleri 3.90-5.65 arasında, b değerleri ise 0.55-0.75 arasında değişmektedir. En yüksek b değerlerinin Erzincan-Erzurum (2.bölge) ve Hatay (7.bölge) illeri ve çevresi için elde edildiği (sırasıyla b=0.75 ve b=0.71) görülmüştür. En düşük b değerleri ise Van’ın kuzeyi (3.bölge) ve güneydoğusu (5.bölge) için elde edilmiştir(sırasıyla b=0.55 ve b=0.57). Hesaplanan a ve b değerlerinden yararlanarak yapılan sismik risk hesaplamasına göre riskin en yüksek olduğu bölge Erzincan-Erzurum illeri ve çevresi olarak belirlenmiştir. Hesaplanan tekrarlanma peryodu sonuçlarına göre, depremlerin en sık aralıklarla olması beklenen yer Erzincan-Erzurum illeri ile yakın çevresidir.