Sexual Freedom and Statue of Women in Turkish Society (Berlin Sample)


AYDEMİR L.

Journal of Life Economics, vol.2, pp.9-16, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Life Economics
  • Journal Indexes: ABI/INFORM, Index Islamicus, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.9-16
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT

The issues of immigration and adaptation have important roles in Berlin history. Various immigrant groups have had a significant impact on the city’s economic, political and cultural inheritance. Because of the double sided nature of this impact; religious, cultural and social values both societies hold cohered with one another over time. Since the immigration movements began with “Worker Immigration Agreement” signed by Turkey and Federal Republic of Germany in 1961, nearly three million people of Turkish origin have lived in Germany. The population brought with important changes in both societies’ social and cultural values. This study aims to present the sexual perspective of the Turkish origin population living in Berlin by putting the women in the center. The subject will be presented with subtitles like the position of women in Turkish community within social and family aspects, the equal rights, external appearance, dressing and sexual freedom, women honor, sexual education in family and the importance of child gender. The resources of this study are obtained through a fully configured multiple-choice questionnaire technique of survey researching methods implemented in Berlin.

Key Words: Woman, Turkish People in Berlin, Sexual Freedom

ÖZET

Berlin tarihinde göç ve uyum konuları önemli bir yere sahiptir.  Çeşitli göçmen grupları şehrin ekonomik, siyasi ve kültürel mirasına önemli etkide bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Bu etkinin çift taraflı olması her iki toplumun sahip olduğu dini, kültürel ve sosyal değerlerin birbiriyle az ya da çok kaynaşmasına neden olmuştur. 1961 yılında Türkiye ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan „İşçi Göçü Anlaşması” ile başlayan göç hareketi sonucunda bugün Almanya’da yaklaşık üç milyon Türk kökenli nüfus yaşamaktadır. Bu nüfus her iki toplumun toplumsal ve kültürel değerlerinde önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir.

         Bu çalışma Berlin’de yaşayan Türk kökenli halkın cinsellik anlayışını kadını merkeze koyarak sunmayı amaçlamaktadır. Konu Türk toplumunda kadının aile ve toplum içerisinde ki konumu ve eşit hakları, kılık kıyafet ve cinsel özgürlüğü, kadının namusu ve ailede cinsel eğitim ve çocuğun cinsiyetinin önemi alt başlıklarıyla ele almaktadır. [1]  Çalışmaya kaynaklık eden veriler Berlin’de yürütülmüş survey araştırma yöntemlerinden çoktan seçmeli tam yapılandırılmış anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Berlinli Türkler, Cinsel Özgürlük