Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Projelerde Karmaşıklığa Neden Olan Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi


USTASÜLEYMAN T., ÇELİK P.

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.2, pp.20-34, 2013 (Peer-Reviewed Journal)