İbn Rüşd'ün Cevâmi'u Kitâbi'ş-Şi'r (Poetika Üzerine Küçük Şerh) Adlı Eserinin Çevirisi


TEKİN A.

Other, pp.35-41, 2014

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2014
  • Page Numbers: pp.35-41