The Macroeconomic Effects of Domestic Borrowing: Türkiye Case


EKİNCİ İ., ESER L. Y.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-18, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study analyzes the macroeconomic effects of real domestic public debt in Türkiye using a Vector Autoregression (VAR) framework for the period from 2011 to 2022. While the results of the impulse response functions show that inflation and foreign exchange have a decreasing effect on domestic debt; domestic debt has a positive effect on these variables (higher inflation and weaker Turkish lira). Furthermore, interest rate as central bank policy rate does not significant effect on domestic borrowing; but when using 1- or 12-month deposit rate as another proxy for interest rate, the interest rate has a positive effect on domestic borrowing.
Bu çalışma, Türkiye'de reel iç kamu borcunun makroekonomik etkilerini 2011-2022 dönemi için Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kullanarak analiz etmektedir. Etki tepki fonksiyonlarının sonuçları, enflasyon ve kurun iç borç üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu gösterirken; iç borcun bu değişkenler üzerinde pozitif etkisi tespit edilmektedir (yüksek enflasyon ve zayıf Türk lirası). Ayrıca, faiz oranı -merkez bankası politika faizi olarak alındığında- iç borçlanma üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir; ancak faiz değişkeni yerine 1 ve 12 aylık mevduat faiz oranları kullanıldığında, faiz oranındaki yükselmenin iç borçlanmayı artırdığı tespit edilmektedir.