Trabzon Koşullarında Güneş Radyasyonu ile Alüminyum Ergitme


ÖZCAN A. K., DEMİRTAŞ C., DANIŞMAZ M.

5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (ISITES2017), Baku, Azerbaijan, 29 September - 01 October 2017, vol.1, pp.702-711

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.702-711
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, intensification of solar radiation in metal melting process in Trabzon, which is above the world average in terms of solar potential, annual daylight, has been studied. A parabolic dish 1.5 m in diameter was used for intensification in order to focus solar radiation. A metal melting pot is designed, manufactured and tested to be able to hold the sun rays in the intensified state. The temperature values reached in different environmental conditions are recorded in the solar cooker consisting of dish, pot and connections. Melting behaviors of the aluminium metal placed in the pot and the instantaneous radiation values on the solar furnace were determined. During the experiments, aluminium flux is provided in the determined dimensions, and the efficiency of the system is calculated according to the temperature and radiation measurements. The efficiency of metal melting was determined as the ratio of the energy from the absorbed energy to the metal. Approximately 12% yield for the efficiency is achieved for the metal smelting processes. It is emphasized that both the improvement of the focal point and the follow-up of the sun is necessary to improve the efficiency of the solar furnace.

Bu çalışmada, güneş potansiyeli olarak dünya ortalamasının üzerinden olan Trabzon’da metal ergitme işlemi yapılmış ve güneş ışınımının yoğunlaştırılması çalışılmıştır. Yoğunlaştırma işlemleri için 1.5 m çapında parabolik çanak kullanılmıştır. Güneş ışınlarını yoğunlaştırılmış halde içerisinde tutabilecek şekilde bir metal ergitme potası tasarlanmış, imalatı yapılmış ve test edilmiştir. Çanak, pota ve bağlantılarından oluşan güneş ocağında farklı çevresel koşullarda ulaşılan sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Pota içerisinde yerleştirilen alümünyum metalinin ergime davranışları ve güneş fırını üzerine gelen anlık radyasyon değerleri belirlenmiştir. Deneylerde, belirlenen boyutlarda alümünyumun ergimesi sağlanmakla birlikte sıcaklık ve radyasyon ölçümlerine göre oluşturulan sistemin verimi hesaplanmıştır. Metal ergitmede verim, yutulan enerjinin metal üzerine gelen enerjiye oranı olarak hesaplanmıştır. Yapılan metal ergitme işlemleri için yaklaşık %12 verime ulaşılmıştır. Güneş fırınının verimini artırmak için hem odaklamanın iyileştirilmesi hem de güneş takibinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.