İhracatta Ülke Çeşitliliğinin Toplam İhracat Ve Hasıla Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri (1980-2007)


DEĞER M. K., GENÇ M. C.

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.66-85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)