KIRSAL BELEDĠYELERDE OPTĠMAL BÜYÜKLÜĞÜ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR MODEL DENEMESĠ: TRABZON ÖRNEĞĠ


Topal A.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.2, pp.367-380, 2011 (Peer-Reviewed Journal)