Üniversite Öğrencilerinin Halk İnanışlarının Cinsiyet ve Kontrol Odağıyla İlişkisi


YAZICI H.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.717-730, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.717-730

Özet

Problem Durumu: Bu çalışmanın amacı halk inanışlarının cinsiyet ve kontrol odağı ile ilişkilerini incelemektir. Yöntem: Kesitsel araştırma niteliğindeki bu çalışma 445 üniversite öğrencisi (Kadın=289, Erkek=156) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, kişisel bilgi formu, halk inanışları listesi ve kontrol odağı ölçeğiyle toplanmıştır. Veri analizleri için ki-kare tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlar halk inanışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Halk inanışları ile kontrol odağı arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Bazı halk inanışlarının kadınlarda ve dış kontrol odağına sahip olanlarda daha yaygın olduğu gözlenmiştir.