Ebû Mutî' Rivayetli el-Fıkhu'l-ekber Şerhi'nin Müellifi Meselesi


BİRİNCİ Z.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.35, pp.57-72, 2008 (Scopus)