KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA


Creative Commons License

Çankaya F. , Dinç E. , Kanca S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.207-242, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.207-242

Abstract

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin şirket karlılığını ve değerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Kurumsal yönetimin başarısı, finansal performansa katkısının ölçülmesiyle mümkün olmaktadır. Kurumsal yönetimin işletme performansını artıracağı kabul edilmesine rağmen uygulamada aksi sonuçlara rastlanması nedeniyle kurumsal yönetimin başarısı sürekli araştırılır.Çalışmada, ilk önce konuyla ilgili literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra BIST (XKURY) kurumsal yönetim endeksindeki şirketlerde kurumsal yönetim faaliyetlerinin finansal performans üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Kurumsal yönetim etkinliğinin tespiti derecelendirme notları ile yapılmıştır. Kurumsal yönetimin finansal başarısının değerlendirilmesinde korelasyon ve çoklu regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. BIST (XKURY) kurumsal yönetim endeksindeki şirketlerde, kurumsal yönetim etkinliğinin finansal performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir. Ayrıca sonucun anlamlı hale getirilmesi için yapılması gerekenlere değinilmiştir.

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin şirket karlılığını ve değerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Kurumsal yönetimin başarısı, finansal performansa katkısının ölçülmesiyle mümkün olmaktadır. Kurumsal yönetimin işletme performansını artıracağı kabul edilmesine rağmen uygulamada aksi sonuçlara rastlanması nedeniyle kurumsal yönetimin başarısı sürekli araştırılır.Çalışmada, ilk önce konuyla ilgili literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra BIST (XKURY) kurumsal yönetim endeksindeki şirketlerde kurumsal yönetim faaliyetlerinin finansal performans üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Kurumsal yönetim etkinliğinin tespiti derecelendirme notları ile yapılmıştır. Kurumsal yönetimin finansal başarısının değerlendirilmesinde korelasyon ve çoklu regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. BIST (XKURY) kurumsal yönetim endeksindeki şirketlerde, kurumsal yönetim etkinliğinin finansal performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir. Ayrıca sonucun anlamlı hale getirilmesi için yapılması gerekenlere değinilmiştir.