Caregiver functional use survey ölçeğinin türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği


Yıldız A., Yıldız R., Erol E., Apaydın U., Elbasan B.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The Caregiver Functional Use Survey (CFUS) allows the assessment of the use of children with cerebral palsy (CP)
by observation of primary caregivers. The aim of this study was to translate the CFUS into Turkish and to establish its
reliability and validity in children with CP.
Method: The CFUS was translated from English into Turkish. Forty-six children with Cerebral Palsy (CP) in the study. Jebsen
Taylor Hand Function Test (JTT) was used to evaluate fine motor functions. To determine the test-retest reliability, the CFUS
was replicated in 23 patients after one week. The reliability was assessed with intraclass correlation coefficient (ICC), and
internal consistency by calculating Cronbach alpha values. Association level between JTT and Turkish version of the CFUS
was analyzed to determine the construct validity.
Results: The Cronbach Alpha coefficient was between 0.92 and 0.93 for the Bi-manual tasks subscale, and between 0.93
and 0.94 for the Uni-manual tasks subscale. These values showed that CFUS had a high level of internal consistency. The
Bi-manual tasks subscale ICC scores ranged from 0.93 to 0.99. The Uni-manual tasks subscale ICC scores ranged from
0.98 to 0.99.
Conclusion: It was concluded that the Turkish version of CFUS is a reliable and valid tool for assessing the upper extremity
functions in children with CP. This scale will allow families with CP to evaluate the use of their upper limbs in the home and
school setting.

Amaç: Caregiver Functional Use Survey (CFUS) Ölçeği, Serebral Palsili (SP) çocukların ellerini kullanım durumunu primer
bakım veren kişilerin gözlemi yoluyla değerlendirmeyi sağlar. Bu çalışmanın amacı, CFUS Ölçeği’nin Türkçe versiyonunu
yapmak, geçerlik ve güvenirliğini ortaya koymaktır.
Yöntem: CFUS Ölçeği ilk olarak İngilizceden Türkçeye çevrildi ve kültürel adaptasyonu yapıldı. Çalışmaya katılan 46 çocuğa
elin kaba ve ince motor fonksiyonlarını değerlendiren Jebsen Taylor El Fonksiyon Testi (JTEFT) uygulandı. Test-tekrar test
güvenirliğini belirlemek için 23 hastada CFUS Ölçeği bir hafta sonra tekrarlandı. Güvenilirliği değerlendirmek için Sınıf İçi
Korelasyon Katsayısı (ICC) ve Cronbach Alpha katsayısı hesaplandı. Ölçeğin geçerliği JTEFT kullanılarak pearson korelasyon
katsayısı ile değerlendirildi.
Bulgular: Cronbach Alpha katsayısı Bilateral Görevler Alt Ölçeği 0.92 ile 0.93 arasında iken, Unilateral Görevler Alt Ölçeği
için 0.93 ile 0.94 arasında idi. Bu değerler ölçeğin yüksek seviyede iç tutarlılığına sahip olduğunu gösterdi. Ölçeğin Bilateral
Görevler Alt Ölçeği ICC skoru 0.93 ile 0.99 arasında değişmekteydi. Unilateral Görevler Alt Ölçeği ICC skoru ise 0.98 ile 0.99
arasında idi.
Tartışma: CFUS Ölçeğinin Türkçe versiyonunun SP’li çocuklar için geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. Bu ölçek, SP’li
çocukların ev ve okul ortamında üst ekstremitelerini kullanma durumlarını aile gözüyle değerlendirmeye olanak
sağlayacaktır.