Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Bireylerin Taburcu Olduktan Sonra Evde Bakım Bağımlılığı Ve Bakım Gereksinimleri: İlk Sonuçlar


AYDIN A. , GÜRSOY A.

Uluslarası Katılımlı Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13.Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.389

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.389

Özet

Amaç: Araştırma koroner arter bypss greft (KABG) olan hastaların taburcu olduktan sonra evde bulundukları dönemde sağlık bakım gereksinimlerini, bağımlılık durumlarını değerlendirmek ve saptamak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde yürütülen çalışmanın evrenini altı aylık dönemde KABG olan 196 hasta oluşturacaktır. Araştırmada veriler; araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu ile ameliyat sonrası dönemde yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla evde geçirdikleri ilk iki hafta süresince toplanmaktadır. Bu bildiri yürütülmekte olan çalışmanın 39 hastayı kapsayan sonuçlarını içermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama kullanıldı.

Bulgular:Araştırmada hastaların %87,2’si erkek, %12,8’i kadındır ve yaş ortalamaları 60,3±8,6 (min:45, max: 80) dır. Hastaların hastanede kalış süresi ortalama 6,6±3,1 gündür. . Evde bulundukları dönemde hastaların %82,1’inin psikolojik sorunlar,  %66,7’sinin solunum sistemine ilişkin sorunlar ve  %64,1’nini ağrı nedeniyle sağlık personeline gereksinim duyduğu belirlendi. Hastaların %76,9’u banyo yapmak ve %35,9’u üzerini değiştirmek için tamamen bağımlı olduğunu, %66,7’si ilaçları kullanmak ve %35,9’u boşaltım ihtiyacı için kısmen bağımlı olduğunu ifade etti.  

Sonuçlar: Çalışmanın erken dönem sonuçları KABG olan hastaların evde bulundukları dönemde en fazla psikolojik sorunlar yaşadıklarını ve özellikle öz bakım konusunda başkasına bağımlı oldukları göstermektedir.