ISTANBUL GARDENS IN THE TULIP ERA


Turgut H.

Ata Planlama ve Tasarım, vol.4, no.2, pp.97-105, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ata Planlama ve Tasarım
  • Page Numbers: pp.97-105
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract Turkish art, which is spread over a wide geography, should be examined in more detail in terms of landscape architecture. The fact that the researches on historical Turkish gardens were not detailed enough condemned Turkish art to the shadow of Islamic art and from time to time to western art. This study aimed to evaluate a period of this noble art, which is characterized by its unique lines and style and kneaded with the artistic features of the age in which it lived, in terms of landscape architecture. In this study; in the light of the works of art historians, especially Sedad Hakkı Eldem, it was tried to give information about the 18th century Tulip Era Istanbul gardens and design details.  Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk sanatının peyzaj mimarlığı açısından da daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. Tarihi Türk bahçeleri ile ilgili araştırmaların yeterince detaylandırılmamış olması Türk sanatını İslam sanatı ve zaman zaman da batı sanatının gölgesinde bırakmıştır. Kendine has çizgileri ve üslubu ile karakterize olan ve yaşadığı çağın sanatsal özellikleri ile yoğrulan bu asil sanatın bir dönemini peyzaj mimarlığı açısından değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; Sedad Hakkı Eldem ağırlıklı olmak üzere sanat tarihçilerinin yaptığı çalışmalar ışığında 18. yüzyıl Lale Devri İstanbul bahçeleri ve tasarım detayları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.