YAVAŞ KENTİN OTANTİKLİK/ÖZGÜNLÜK BAĞLAMINDA KENT PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK OKUNMASI


ERSAVAŞ KAVANOZ S., BUDAK S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.3, pp.487-509, 2020 (Peer-Reviewed Journal)