Aristoteles'in 'Analütika Hüstera' (Kitâbu'l-Burhân) Adlı Eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve Üzerine Yazılan Şerhler


TEKİN A.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.43-86, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-86

Abstract

Logic was put forward a systematical science by Aristotle at first. All of logical books were written for Posterior Analytics and Posterior Analytics was written for theoretical and practical sciences namely philosophy.  Aristotle wrote first three books of logic for common usage of other five books. Posterior Analytics is a book of theory of knowledge and theory of science. It is method of philosophy and mention style of functioning of philosophical mind. In this article position of Posterior Analytics in Peripatetic logic and philosophy will be determined; the book will be introduced from different ways and listed the commentaries on this book. 

Mantık bilimi tarihte ilk defa Aristoteles tarafından sistematik bir bilim olarak ortaya konulmuştur. Mantık biliminin bütün kitapları Analütika Hüstera için, Analütika Hüstera ise nazarî ve amelî bilimlerin yani felsefenin inşası için kaleme alınmıştır. Aristoteles mantık biliminin ilk üç kitabını sonraki beş kitap için müşterek kitaplar olarak yazmıştır. Analütika Hüstera bilgi ve bilim felsefesi kitabıdır, felsefe-bilimin yöntemidir ve felsefî doğaya sahip zihnin işleyiş biçimini ele alır. Bu makalede Aristoteles’in Analütika Hüstera’nın Meşşâî mantık ve felsefe sistemindeki yeri tespit edilecek, eser farklı açılardan tanıtılacak ve eser üzerine yazılan şerhlerin bir listesi verilmeye çalışılacaktır.