GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA


ACARAVCI A., ERDOĞAN S., ARTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.73-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal)