Yer Altı Yatay Mikserlerde Kaynak Hasarlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu U., Küçükömeroğlu T.

11. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2019, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the source damages and the causes of the underground horizontal mixers used in the mines. The examinations were carried out with examinations, the history of the dismantling of all the equipment of the vehicles.

Weld seams of all dismantled parts were examined visually by using penetrant liquid and magnetic particle methods. Cracked damages of different character have been detected in the weld seams of the examined parts. These identified damages are usually in the moving regions of the chassis (middle hub rotation system, mixer boiler flooring system, etc.). It was observed that the environment in which the vehicle was used (under ground conditions, moisture and corrosive environment effects) was effective in the formation of these damages. Repair procedures for welding damage determined by considering the working conditions of the vehicle were created. Necessary repairs were carried out in accordance with the determined modification rules. As a result of the repair, welding and corrosive damages on the vehicle were removed and the ability of the vehicle to work safely was restored.

Keywords: Underground Horizontal Mixer, Welding Damage, Nondestructive Testing

Bu çalışmada, madenlerde kullanılan yeraltı yatay mikserlerinin şaselerinde meydana gelen kaynak hasarlarının tespiti ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu incelemeler, araç üzerindeki tüm ekipmanların sökülmesinin ardından ayrıntılı muayeneler ile gerçekleştirilmiştir.

Sökülmüş olan parçalarının tümünde bulunan kaynak dikişi içeren bölgeler öncelikli olarak gözle muayeneye tabi tutulmuş ve ardından penetrant sıvı ve manyetik parçacık yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. İncelenen parçaların önemli bir kısmında, özellikle kaynak uygulanmış bölgelerde bulunan kaynak dikişlerinde farklı karakterlerde çatlak hasarları tespit edilmiştir. Belirlenen bu hasalar genellikle şaselerin hareketli bölgelerinde (orta göbek dönüş sistemi, mikser kazanı kaldırma sistemi vb.) oldukları belirlenmiştir. Ayrıca oluşmuş olan bu hasarların oluşumuna, aracın kullanıldığı ortamın da (yer altı koşullarında, nem ve korozif ortam etkileri) etkin olduğu gözlenmiştir. Aracın çalışma koşulları dikkate alınarak ortaya çıkan hasarların büyüklüğü gerilme analizi dikkate alınıp değerlendirilerek, belirlenen kaynak hasarlarının onarım prosedürleri oluşturuldu. Belirlenen tadilat prosedürleri doğrultusunda, gerekli şase onarımları gerçekleştirildi. Yapılan detaylı onarım sonucunda araç üzerinde belirlenmiş olan kaynak ve korozif hasarlar giderilmiş olarak araç güvenli iş yapabilme kabiliyeti, çalışma koşulları ve ortamı dikkate alınarak tekrar geri kazandırılmış olundu.

Anahtar Kelimeler: Yeraltı Yatay Mikser, Kaynak hasarı, Tahribatsız muayene