Farklı Bakış Açılarıyla Sürdürülebilir Mimarlık-Estetik İlişkisinin Kurulması


Yılmaz Yıldırım D. , Keskin K.

Mimarlık ve Yaşam, cilt.5, ss.145-160, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26835/my.667820
  • Dergi Adı: Mimarlık ve Yaşam
  • Sayfa Sayıları: ss.145-160

Özet

Son yıllarda artan çevre sorunları beraberinde yaşanan sorunlara karşı çözümler aramayı ve çevreye duyarlı yaklaşım anlayışını getirmiştir. Bu doğrultuda çevreye karşı zararı yadsınamayacak kadar büyük olan yapı sektörü de çevreye saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, kullanılan enerji miktarını en aza indirgemeyi amaçlayan sürdürülebilir mimarlık anlayışı ile tanışmıştır. Çevreye saygılı ve akılcı yaklaşımlarla gelecek nesillerin de yaşamını düşünen sürdürülebilir mimarlık kavramı, doğal çevrenin yanı sıra sosyal ve kültürel değerlerin korunması, çevre kalitesinin artırılması, insan sağlığı ve konforu gibi farklı kavramlar üzerinde de sorumluluk taşımaktadır.

Bu düşüncenin başladığı günden bugüne sayıları artan her bir sürdürülebilir yapı, aynı zamanda yapılı çevrenin bir parçası olarak direk amacı olsun ya da olmasın çevrenin estetik değerine etkisi vardır. Bu bağlamda çalışmada sürdürülebilir mimarlık ile estetik ilişkisi, örnekler üzerinde yapılan analizler, kuramcıların, mimarların görüşleri ve tasarım eğitimi almış bir grubun gözünden değerlendirilmiştir. Çalışma hangi tür sürdürülebilir yapıların daha estetik bulunduğu noktasında tasarımcıya bakış açısı sunması açısından özgün olmaktadır.