İçsel şirket girişimciliği yönetim modeli


ÖZYILMAZ A., ÖLÇER F.

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomic Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.12, pp.211-241, 2007 (Peer-Reviewed Journal)