ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


YILMAZ S. , MUMCU S. , AKYOL D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.1392-1399, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 51
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.1392-1399

Abstract

The evaluation of the visual quality that an individual makes for a space depends on the individual's visual characteristics as well as on the characteristics of the individual. For this reason, the qualities of the elements that make up the space are directly related
to how the space is perceived and how it will exert an influence in humans. Therefore, the perceptual clues that are settled in the periphery; They play an important role in defining the characteristic of the place and its influence on people. This characteristic is
determined by the spatial design elements in the landscape and their impact on people. In the scope of the study, it is suggested to use perceptual illusions in bringing spatial design elements together effectively. These illusions that can be used in design are classified as objective illusions (geometric illusions) and subjective illusions, and it is suggested that inferences made from perceptual illusions can be used by designers. The designer can determine the criteria obtained from these inferences;
• Be able to carry perceptual clues about the depth and width properties of the space at the beginning of a new design, and
• It can be used to analyze and improve the depth and breadth of existing landscape designs in line with these principles.
In this context, the results of the study are thought to be the answer to the question of how to design more valuable landscapes using the features (spatial, color, texture, shape and line / direction) of spatial design elements.
Keywords: Perceptual illusions, Landscape design, Width, Depth.

Bireyin bir mekân için yaptığı görsel nitelik değerlendirmesi, bireyin karakteristik özelliklerine bağlı olduğu kadar mekândan aldığı görsel veriye de bağlıdır. Bu sebeple, mekânı oluşturan elemanların nitelikleri, mekânın nasıl algılanacağı ve insanlarda nasıl bir etki uyandıracağı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle çevrenin içine yerleşmiş bulunan algısal ipuçları; o mekânın insanlar üzerinde oluşturduğu etkide ve peyzajının karakteristik özelliğinin tanımlanmasında önemli rol oynarlar. Bu karakteristiği peyzajdaki mekânsal
tasarım elemanları ve bunların yan yana geliş biçimlerinin insanlar üzerindeki etkisi belirlemektedir. Çalışma kapsamında mekânsal
tasarım elemanlarının etkili bir şekilde bir araya gelmesinde algısal yanılsamalardan yararlanılması önerilmektedir. Tasarımda kullanılabilecek bu yanılsamalar, objektif yanılsamalar (geometrik yanılsamalar) ve sübjektif yanılsamalar olarak sınıflandırılmakta ve algısal yanılsamalardan yapılan çıkarımların tasarımcılar tarafından kullanılabileceği önerilmektedir. Tasarımcı, bu çıkarımlardan elde edilen kriterleri:
? Yeni bir tasarıma başlarken mekânın derinlik ve genişlik özelliklerine ilişkin algısal ipuçları taşımasını sağlayabilmek ve
? Mevcut peyzaj tasarımların derinlik ve genişlik özelliklerini, bu ilkeler doğrultusunda analiz edebilmek ve iyileştirebilmek için kullanabilir.
Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarının, mekânsal tasarım elemanlarının sahip olduğu özellikler (renk, doku, biçim ve çizgi/yön) kullanılarak nasıl daha değerli peyzajlar tasarlanabileceğine ilişkin soruya bir yanıt olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Algısal yanılsamalar, Peyzaj tasarımı, Genişlik, Derinlik.