Köylerde İkincil Konut Eğiliminin Farklı Dinamikleri: Trabzon Örneği


SULAK B., TÜRK E.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.327-341

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.327-341

Abstract

Secondary housings can be examined as coastal and rural (chalet, cottage and plateaus) houses. Except purposed holiday secondary houses, migrated people from rural to urban areas, who want to be in relation with their villages, construct large number of second houses for different purposes and this tendency has been continuing to increase. In this context, the aims of this study are to investigate the differentiated causality of tendency in built the secondary houses in the villages, to examine the quality of these houses, purpose of built, spatial features, usage frequency, mode of production etc. additionally analysing of the impacts on rurral area of the case and developing proposals about the case. Six villages, located on Maçka and Çaykara districts in province boundary of Trabzon, was selected as study area. Total of 211 surveys done with the secondary residential users in selected villages and this phenomenon impacts on rural areas, have been introduced.

 Keywords: Rural Secondary Housing, Rural Area, Tendency, Investment.

 İkincil konutlar, tatil amaçlı kıyı bölgesi ve kırsal bölge ( dağ evi, kır evleri ve yayla evleri) ikincil konutları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tatil amaçlı ikincil konutların dışında, özellikle köyünden kente göç etmiş ancak köyle ilişkisini belli bir düzeyde devam ettirenlerin köylerinde farklı amaçlar için ikincil konut yaptıkları ve bu eğilimin artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı, köylerde inşa edilmiş ve edilmeye devam eden bu ikincil konut eğiliminin nedenlerini ve bu konutların niteliklerini, yapılış amacını, mekânsal özelliklerini, kullanım sıklığını ve üretim biçimini ele alarak, bu olgunun kırsal alan üzerindeki etkilerini tartışmaktır. Çalışma alanı olarak Trabzon ili sınırları içinde yer alan Maçka ve Çaykara ilçelerinden belirlenen altı köy seçilmiştir. Seçilen köylerdeki ikincil konut kullanıcılarıyla alanda toplam 211 anket yapılarak bu olgunun kırsal alanlar üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal İkincil Konut, Kırsal Alan, Eğilim, Yatırım.