Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinde Mükemmelliyetçilik, Benlik Saygısı ve Liderlik Özellikleri


BİROL Z. N. , YAZICI H.

Karadeniz, vol.13, pp.113-122, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Karadeniz
  • Page Numbers: pp.113-122

Abstract

Gifted students have the multi-potential. Therefore, the success of their
performance in different areas is very high. Science and social sciences to high school
students in this school are important to demonstrate multi-potential. A short history of
social sciences in our country high schools and science high school compared with less
number. Some students with high academic performance in recent years of high school
science high school social sciences prefer instead. According to the traditional
perspective of the gifted in general prefer the science field. In this study of science and
social science students in high school, perfectionism, self-esteem and leadership is
intended to review the difference between features. Research 391 students (Sciences
High School = 217, Social Sciences High School = 174) was performed on. Minnesota
Counseling Inventory data of the leadership sub-scale, multi-dimensional Perfectionism
and Self Esteem Inventory with Inventory assertion was collected. The results we
obtained from the assertion of scale, the social sciences to high school students against
the error of excessive interest and familial criticism from the sub-scale points, scores of
students from science high school that has shown significantly higher. Science and
social sciences for high school students with leadership features significant difference
was observed between self-esteem. The results obtained, science and social science
students in high school some of the psycho-social features, there are similarities
between the shows. 
Üstün yetenekli öğrenciler çoklu potansiyele sahiptirler. Bu nedenle farklı
alanlardaki başarı performansları son derece yüksektir. Fen ve sosyal bilimler liseleri
öğrencilerin bu çoklu potansiyellerini sergileyebilecekleri önemli okullardır.
Ülkemizdeki sosyal bilimler liselerinin geçmişi kısa ve fen liseleri ile
karşılaştırıldığında sayıları azdır. Yüksek akademik performansa sahip olan bazı
öğrenciler, son yıllarda fen liseleri yerine sosyal bilimler liselerini tercih etmektedirler.
Geleneksel bakış açısına göre üstün yetenekliler genelde fen alanlarını tercih ederler. Bu
araştırmada fen ve sosyal bilimler liselerinde okuyan öğrencilerin, mükemmeliyetçilik,
benlik saygısı ve liderlik özellikleri arasındaki farkların incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma 391 öğrenci (Fen lisesi=217, Sosyal Bilimler Lisesi=174) üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Veriler Minnesota Danışma Envanterinin liderlik alt ölçeği, Çok
Boyutlu Mükemmeliyetçilik Envanteri ve Benlik Saygısı Envanteri ile toplanmıştır.
Mükemmeliyetçilik ölçeğinden elde edilen sonuçlar, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin
hataya karşı aşırı ilgi ve ailesel eleştiri alt ölçeklerinden aldıkları puanların, fen lisesi
öğrencilerinin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Fen ve
sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin liderlik özellikleri ile benlik saygıları arasında
anlamlı farklar gözlenmemiştir. Elde edilen sonuçlar, fen ve sosyal bilimler liselerinde
okuyan öğrencilerin bazı psiko-sosyal özellikleri arasında benzerlikler olduğunu
göstermektedir