Pliometrik Antrenmanların Judocularda Statik Denge Üzerine Etkisi


Creative Commons License

UZUN A., KARAKOÇ Ö., GÖKSU Ö. C., YÜKSEK S.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.49-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract
This study was conducted to determine the effects of ten weekly plyometric training on static balance in judokas. 30 male judokas participated in the study and the subjects were divided into two groups as an experimental (15 male age = 21,40 ± 1,99) and control (15 male age = 21,53 ± 1,80) groups. Judo training programme was applied in both groups for 3 days / 90 minutes per week. Experimental and control group were made warm up exercises for 20 minutes. Both groups continued with the special preparatory period judo training program. After warm up exercises, experimental group judokas were made plyometric training consisting of 15 different movements for 20 minutes. Then they were allowed to continue the judo training. As the groups showed normal distribution, Paired Samples T-Test was applied for the significance between pre-test and post-test measurements of the groups. Independent Samples T-Test was used to analyze the difference between the test group and control group. The Independent Samples T-Test was used to analyze the difference between the experimental group and the control group. As a result of the plyometric training, when the pre-test and post-test differences of the physical measurement parameters for the experimental and control groups were compared, the mean values of back strength, balance were found to be significant(p0.05). As a result, it is seen that the regular plyometric exercises increase the performance of balance to judokas. It can be said that putting plyometric training besides judo training has a positive effect for performance.
Keywords: Judo, plyometric training, balance.

Özet
Bu çalışma, 10 haftalık pliometrik antrenman uygulamalarının judocuların statik dengeleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Çalışma; 15'i deney (yaş= 21,40 ± 1,99), 15' i kontrol (yaş = 21,53± 1,80) grubu olmak üzere toplam 30 erkek judocunun gönüllü katılımıyla yapıldı. Deney ve kontrol gruplarındaki sporculara 10 hafta süreyle ve haftada 3 gün/90 dk. lık judo özel hazırlık dönemi antrenmanlarını içeren program uygulandı. Her iki gruptaki sporculara 20 dk. ısınma periyodu ile antrenmanlara başlanıldı, deney grubundaki sporculara ilaveten 15 farklı hareketten oluşan ve 20 dakika süren pliometrik antrenmanlar yaptırıldı. Antrenmanların devamında her iki gruba özel hazırlık dönemi judo antrenmanları ve soğuma egzersizleri ile çalışmalar tamamlandı. Elde edilen verilen analizinde, grupların ön-son test ölçümleri arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için Paired Samples T-Test, deney-kontrol grubu arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için ise; Independent Samples T-Testi uygulandı. Yapılan pliometrik antrenmanlar sonucunda deney ve kontrol gruplarına ait statik denge ölçüm parametrelerinin ön test ve son test farklarının ortalama değerleri karşılaştırılmasında anterior posterior L. değeri anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Overal stability R, anterior posterior ., medial lateral R, overal stability L, ve medial lateral L. ortalama değerleri karşılaştırılmasında ise, anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç olarak, düzenli yapılan pliometrik antrenmanlar ile judocularda denge performanslarının arttığı, ancak şiddeti yüksek uzun süreli çalışmalarda negatif etki gösterdiği tespit edilmiştir. Judo antrenmanları ile statik denge performansının olumlu yönde etkilendiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Judo, pliometrik antrenman, denge.