İş Sağlığı ve Güvenliği


Acar H. H., Üçüncü K.

Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Tıp Kitabevleri
  • City: İstanbul
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği alanı, teknik, ekonomik ve sağlık alanlarındaki gelişmelere paralel olarak gelişmekte, genişlemekte ve önem kazanmaktadır. Teknik alanda, dünün manuel işleri otomasyona dönüşmekte,  sağlık alanında yeni ve tehlikeli biyotik faktörler ortaya çıkmaktadır. Uygunsuz çalışma koşullarına bağlı olarak oluşan iş kazaları ve meslek hastalıkları maddi ve manevi ciddi kayıplara yol açmaktadır. Bu gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini artırmıştır. Bu kitap, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini ve çeşitli alanlardaki uygulama biçimlerini 7 bölümde açıklamıştır. 

Bölüm 1. Giriş: Genel tanıtım.

Bölüm 2. İş sağlığı ve güvenliğinin temel esasları: İş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıkları, 5S sistemi, risk analizi ve yönetimi.

Bölüm 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenleri: Fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, psikolojik risk etmenleri, ergonomik risk etmenleri.

Bölüm 4. Temel iş güvenliği önlemleri: Atölyelerde iş sağlığı ve güvenliği, el aletleri ile çalışmada iş sağlığı ve güvenliği, iş makinalarında iş sağlığı ve güvenliği, makina ve tezgahlarda iş sağlığı ve güvenliği,  döküm işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, tesisatlarda iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, manuel malzeme taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kapalı ortamlarda çalışmalarda iş güvenliği, temel yangın güvenliği.

Bölüm 5. Sektörel iş güvenliği: Tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, ormancılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, tekstil işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği.

Bölüm 6. Koruyucu ekipmanlar: Önleyici ve koruyucu tedbirler, kişisel koruyucu donanımlar, makina koruyucuları.

Bölüm 7. Temel ilk yardım: İlk yardımın temel kavramları, temel yaşam desteği, çevresel etmenlere bağlı sorunlar, hastalıklar ve ilk yardım, hayvan ısırıkları ve böcek sokmaları, zehirlenmeler ve ilk yardım, kazalara bağlı hastalıklar ve ilk yardım, hasta taşıma teknikleri.

Alanında güncel bilgileri sunan ve kapsamlı bir çalışma olan İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı, işyeri ortamında tehlike ve maruziyeti değerlendirerek tehlikeleri azaltmanın yollarını sunmaktadır. Kitap, akademik çalışmalar ve endüstriyel uygulamalar için rehber niteliğinde hazırlanmıştır.