Anodizasyon İşleminin Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretilen AlSi10Mg Alaşımının Tribolojik Özelliklerine Etkisi


Kahramanzade H., Sert Y., Küçükömeroğlu T.

12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ, Ankara, Turkey, 19 - 20 November 2021, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Eklemeli imalat yöntemi son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlayan imalat yöntemlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Al-Si alaşımlarının arasında son yıllarda AlSi10Mg alaşımı yüksek mekanik özellikleri ve korozyon dayanımı sayesinde popüler bir çalışma konusu olmakta ve eklemeli imalat yöntemiyle herhangi bir yapısal kusura sebebiyet vermeden üretilebilmektedir. Ancak söz konusu alaşımların sertlik ve aşınma özelliklerinin geliştirilmesi gerekliliği literatürce bilinen bir gerçektir. Anodik oksidasyon (anodizasyon) yöntemi ise, kalın oksit tabaka oluşumunu sağlayan, uygulandığı taban malzemenin sertlik ve aşınma performansı gibi özellikleri geliştiren elektrolitik bir işlemdir. Dolayısıyla bu çalışmada anodizasyon işleminin eklemeli imalat ile üretilen AlSi10Mg alaşımlarının yapısal, sertlik ve aşınma özelliklerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, oksidasyon işlemi sonucunda alaşım yüzeyinde doğrusal ve kalın gözeneklere sahip amorf alümina (Al2O3) tabakaları oluşmuştur. Bununla birlikte oksitlenmiş yüzeyin pürüzlülük değeri, işlemsiz yüzeye nazaran yaklaşık 3 kat fazladır. Anodizasyon işlemi sayesinde AlSi10Mg alaşımlarının (110 ± 10 HV0,01) plastik deformasyona karşı olan dirençleri (230 ± 15 HV0,01) yaklaşık %110 mertebelerinde geliştirilmiştir. Anodizasyon işleminin AlSi10Mg alaşımlarının aşınma özelliklerine etkisine bakıldığında ise çarpıcı bir sonuçla karşılaşılmıştır. İşlemsiz numunede 5587 mm3/Nm değerinde aşınma oranı elde edilirken, işlemli numunelerde ise karşı yüzey, numune yüzeyindeki porozlu yapının pürüzlerini ezmekle yetindiği ve belirgin bir aşınmaya sebebiyet vermediği görülmektedir.