Kurumsal Kuramın Çokuluslu İşletme Çalışmalarında Kullanımı: 1990-2014 Dönemi


ŞAHİN K., MERT K.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25 - 27 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No