Geçiş Ekonomilerinde Kurumsal Yapı ve Tasarruf İlişkisinin Analizi


Hayaloğlu P., Demirel S. K., Artan S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.15, pp.153-166, 2018 (Peer-Reviewed Journal)