Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü Türkiye Örneği


KARAKAYA A., KURTARAN A., DAĞLI H.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.1-23, 2014 (Peer-Reviewed Journal)