Gümüşhane yöresi volkanik kayaçlarının jeokimyasal ve petrolojik karakteristikleri: Doğu Pontid Güney Zonunda Paleosen-Eosen volkanizmasının gelişimi


ALİYAZICIOĞLU İ., ARSLAN M.

Fırat Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.273-287

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.273-287
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes